Kontakt

Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a urbariátu Šalková

Hronská ulica č. 191
974 06 Banská Bystrica – Šalková
IČO: 42188652
Telefón: 0903 559 176
Mail: ivan.uhrik@gmail.com

Máte otázky? Napíšte nám:

Vaše meno (povinné)

Váš Email (povinné)

Predmet

Vaša správa