Uznesenie z Valného zhromaždenia z 15.12.2012

uznesenie-vz-2012-12-15