Uznesenie z Valného zhromaždenia z 14.5.2016

Uznesenie z VZ 14.5.2016