Uznesenie z Valného zhromaždenia z 5.5.2018

Uznesenie z VZ 5.5.2018