Záznam z výkonu kontroly strana č. 1

 

Záznam z výkonu kontroly strana č. 2