Uznesenie z Valného zhromaždenia z 18.4.2015

Uznesenie z Valného zhromaždenia 18.4.2015