Zápisnica z VZ 14.5.2016 strana č.1 Zápisnica z VZ 14.5.2016 strana č.2 Zápisnica z VZ 14.5.2016 strana č.3 Zápisnica z VZ 14.5.2016 strana č.4 Zápisnica z VZ 14.5.2016 strana č.5 Zápisnica z VZ 14.5.2016 strana č.6