13.06. 2024 – Vykonanie kontroly v lesných porastoch pre potrebu doplnenia žiadosti na dotácie mimoprodukčné funkcie lesa

22.02.2024 – Manipulácia a predaj drevnej hmoty – ťažba v časti Kopa

2023.12.05 – Nakládka a predaj drevnej hmoty – cesta III. triedy č.4221 – Šalková – Poniky

04.12.2023 – Štiepkovanie vypílenej drevnej hmoty – cesta III. triedy č.4221 – Šalková – Poniky

06.11.2023 – Vypilovanie nežiadúcich drevín / mimoriadna ťažba / pri cestnom telese štátnej cesty III. triedy v smere úseku Šalková – Poniky

23.03.2023 – Nakládka a predaj drevnej hmoty

06.03.2023 – Vývoz drevnej hmoty z časti Diel na drevosklad

06.03.2023 – Nakládka a predaj drevnej hmoty – Lom Kiare

17.02.2023 – Predaj a nakládka drevnej hmoty v časti Kopa – Srelnica

05.05.2022 – Predaj a nakládky drevnej hmoty v časti Stráň – Diel

03.05.2022 – Predaj a nakládky drevnej hmoty v časti Plavno – Kozička a Stráň – Diel

14.07.2021 – Kosenie lúk – Kopanice

12.05.2021 – Predaj drevnej hmoty z časti Diel, predaj drevnej hmoty do Číny

22.7.2020 – Kosenie lúk – Tehelňa – Kopanice

28.06.2020 – Kosenie lúk

02.06.2020 – predaj drevnej hmoty v časti Tehelňa

27.5.2020 – predaj drevnej hmoty v časti Breziny

22.05.2020 – predaj drevnej hmoty v časti Kopa

20.5.2020 – predaj drevnej hmoty v časti Tehelňa

19.05.2020 – predaj drevnej hmoty časť Diel

31.3.2018 – dokončenie prác a odvoz drevnej hmoty na MVE Šalková

31.3.2018 – nakládka a predaj drevnej hmoty po prebierke v časti Kopa

28.3.2018 – práce na rieke Hron – MVE Šalková II. etapa

13.3.2018 – nakládka a predaj drevnej hmoty po prebierke v časti Kopa

26.2.2018 – práce pre MBB a.s. Banská Bystrica – pílenie stromov

15.2.2018 – Predaj drevnej hmoty po ťažbe v časti Kopa – nakládka Mičiná

17.7.2017 – Kosenie lúk – TTP rok 2017

20.6.2017 – Predaj dreva lykožrútová kalamita – Plavno

20.4.2017 – Bránenie lúky – časť Diel

02.4.2017 – Oprava cesty v časti Stráň

20.1.2017 – Predaj a nakládka drevnej hmoty – Kiare a Kopa

19.1.2017 Predaj a nakladanie dreva – Kopa

21.12.2016 Predaj drevnej hmoty – časť Kopa

10.12.2016 Práce na rieke Hron – vykonané v dňoch 10 – 11. 12. 2016

21.4.2016 Nakladanie a predaj dreva – Benkovie dolinka

11.4.2016 Predaj a nakládka dreva

5.4.2016 – Pochôdzka a kontrola na obhospodarovaných pozemkoch PSKU Šalková

14.8.2015 – Kontrola PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra – Kontrola projektu č. 1.7 – vytyčovanie hraníc v teréne

30.6.2015 – Kontrola Projektu č. 1.4 – Zvýšenie hospodárnosti na lesných pozemkoch – auto

30.6.2015 – Predaj a nakladanie drevnej hmoty po ťažbe v k. ú. Šalková časť Kozička, Kiare a Škradno

30.6.2015 – Kontrola Pôdohospodárskej platobnej agentúry Žilina

26.5.2015 – Kontrola OLU

20.4.2013 – Výsadba nových stromčekov časť Plavno – Kozička a Kopa v k. ú. Šalková

2012 – Ťažba a predaj dreva

2012 jeseň – Situácia v lome Šalková – Kôcová