Sociálna poisťovňa Záznam o vykonaní kontroly - strana 1 Sociálna poisťovňa Záznam o vykonaní kontroly - strana 2