30.6.2015 Oznámenie o vykonaní kontroly Projekt č. 1.4 - auto

 

30.6.2015 Zápis z výsledku kontroly Projekt č. 1.4 - auto, strana č. 1

30.6.2015 Zápis z výsledku kontroly Projekt č. 1.4 - auto, strana č. 2