Zápisnica z VZ 18.4.2015 strana č. 1

Zápisnica z VZ 18.4.2015 strana č. 2

Zápisnica z VZ 18.4.2015 strana č. 3

Zápisnica z VZ 18.4.2015 strana č. 4