Zmluva o pozemkovom spoločenstve zo dňa 4.5.2019 - strana č. 1.doc Zmluva o PS zo dňa 4.5.2019 - strana č. 2 Zmluva o PS zo dňa 4.5.2019 - strana č. 3 Zmluva o PS zo dňa 4.5.2019 - strana č. 4 Zmluva o PS zo dňa 4.5.2019 - strana č. 5 Zmluva o PS zo dňa 4.5.2019 - strana č. 6 Zmluva o PS zo dňa 4.5.2019 - strana č. 7 Zmluva o PS zo dňa 4.5.2019 - strana č. 8 Zmluva o PS zo dňa 4.5.2019 - strana č. 9 Zmluva o PS zo dňa 4.5.2019 - strana č. 10 Zmluva o PS zo dňa 4.5.2019 - strana č. 11 Zmluva o PS zo dňa 4.5.2019 - strana č. 12 Zmluva o PS zo dňa 4.5.2019 - strana č. 13 Zmluva o PS zo dňa 4.5.2019 - strana č. 14 Zmluva o PS zo dňa 4.5.2019 - strana č. 15