OÚ BB Pozemkový a lesný odbor Záznam o vykonaní kontroly strana 1 OÚ BB Pozemkový a lesný odbor Záznam o vykonaní kontroly strana 2 OÚ BB Pozemkový a lesný odbor Záznam o vykonaní kontroly strana 3