Scan - Zápisnica z VZ 18.7.2020 - strana č. 1 Scan - Zápisnica z VZ 18.7.2020 - strana č. 2 Scan - Zápisnica z VZ 18.7.2020 - strana č. 3 Scan - Zápisnica z VZ 18.7.2020 - strana č. 4 Scan - Zápisnica z VZ 18.7.2020 - strana č. 5 Scan - Zápisnica z VZ 18.7.2020 - strana č. 6