Zápisnica z VZ 6.5. 2017 - strana č. 1 Zápisnica z VZ 6.5. 2017 - strana č. 2 Zápisnica z VZ 6.5. 2017 - strana č. 3 Zápisnica z VZ 6.5. 2017 - strana č. 4 Zápisnica z VZ 6.5. 2017 - strana č. 5 Zápisnica z VZ 6.5. 2017 - strana č. 6