Zápisnica z VZ zo dňa 4.5. 2019 - strana č. 1 Zápisnica z VZ zo dňa 4.5. 2019 - strana č. 2 Zápisnica z VZ zo dňa 4.5. 2019 - strana č. 3 Zápisnica z VZ zo dňa 4.5. 2019 - strana č. 4 Zápisnica z VZ zo dňa 4.5. 2019 - strana č. 5