KONTAKT

Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a urbariátu Šalková
ADRESA SPOLOČENSTVA

Hronská ulica č. 191
974 06 Banská Bystrica – Šalková
IČO 42188652

KONTAKTNÉ ÚDAJE

telefón 0903 559 176
e-mail ivan.uhrik@gmail.com