14.8.2015 Oznámenie o vykonaní kontroly Projekt č. 1.7 - vytyčovanie hraníc v teréne

 

14.8.2015 Zápis o prerokovaní kontroly Projekt č. 1.7 strana č. 1- vytyčovanie hraníc v teréne

 

14.8.2015 Zápis o prerokovaní kontroly Projekt č. 1.7 strana č. 2 - vytyčovanie hraníc v teréne