Uznesenie z Valného zhromaždenia z 6.5.2017

Uznesenie VZ 6.5. 2017 - strana č. 1 Uznesenie VZ 6.5. 2017 - strana č. 2