Protokol o výsledku volieb z 5.5.2018

Protokol o výsledku volieb z 5.5.2018