Uznesenie z Valného zhromaždenia z 4.5.2019

Uznesenie č. 1 - 2019 z VZ zo dňa 4.5. 2019