Uznesenie z Valného zhromaždenia z 18.7.2020

Scan - Uznesenie z VZ 18.7.2020 - strana č. 1 Scan - Uznesenie z VZ 18.7.2020 - strana č. 2