OZNAM – UPOZORNENIE

Od 1. 7. 2016 sú lesy Pozemkového spoločenstva komposesorátu a Urbariátu Šalková na zabezpečenie majetku monitorované v online režime kamerovým systémom prepojeným na počítačový systém.