Oznam

V kancelárii PSKU Šalková, v dobe otváracích hodín, (každý párny týždeň – piatok – 15,00 – 17,00 hod. a sobota – 8,00 – 10, 00 hod. ) sa môžu podielnici PSKU Šalková zapísať na odpredaj palivového dreva.