Uhadzovanie haluziny a prípravu lesa po ťažbe na výsadbu nových stromčekov

Uhadzovanie haluziny a prípravu lesa po ťažbe na výsadbu nových stromčekov

O túto činnosť požiadali: Vladimír Fraňo, Ján Fraňo, Ján Balík, Ján Dobrík, Milan Čierny, Jaroslav Šalamún

Žiadostiam bolo vyhovené