Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková

Termín konania Valného zhromaždenia bude podielnikom oznámeny pozvánkou.

 

Oznámenie - Valné zhromaždenie