Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková

POZVÁNKA na Valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková

Pozvánka - scan stránka web