Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková – zrušené

Oznámenie,

z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie v okrese Banská Bystrica, podľa usmernenia Okresného úradu –  Pozemkový a lesný odbor Banská Bystrica Vám oznamujeme, že  Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková, ktoré sa malo konať 2.10. 2021 sa ruší.

V prípade zlepšenia pandemickej situácie bude stanovený nový termín konania Valného zhromaždenia.