Zoznam osôb a ich neprededený majetok

Zoznam osôb a ich neprededený majetok

Neprededený vlastníci ktorých zastupuje SPF - strana č. 1 Neprededený vlastníci ktorých zastupuje SPF - strana č. 2 Neprededený vlastníci ktorých zastupuje SPF - strana č. 3