Oznam

Vážený podielnici oznamujeme Vám že kancelária Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková bude zatvorená od 1. Augusta do 30. Septembra.
Kancelária Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šatková bude otvorená – začne fungovať od 40 týždňa t. j. 2. Októbra 2015.
V prípade súrnych prípadov telefón – 0903 559176

Ďakujeme za pochopenie