Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková

10 apríl 2019
486 Zobrazení
Komentáre sú zakázané

P O Z V Á N K A
na Valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva
komposesorátu a urbariátu Šalková

Pozvánka na valné zhromaždenie 4.5.2019