Valné zhromaždenie členov PSKU Šalková

P O Z V Á N K A
na Valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva
komposesorátu a urbariátu Šalková

Pozvánka na valné zhromaždenie 4.5.2019