Kategória: Oznamy

Oznam

Vážený podielnici oznamujeme Vám že kancelária Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šalková bude zatvorená od 1. Augusta do 30.
Celý článok